Jesteś ratownikiem wodnym - zgłoś się do pracy.

dodano: 2018-04-04 09:45:16

Urząd Miejski w Rajgrodzie poszukuje ratowników wodnych na okres wakacji (lipiec-sierpień 2018 r.) do obsługi miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych na terenie Gminy Rajgród.

Ratownik wodny jest to osoba posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t. j Dz. U. z 2017 r. poz. 2195), zatrudniona lub pełniąca służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będąca członkiem tego podmiotu.

 

Zgodnie z powyższą definicją, aby mówić o ratowniku wodnym jako osobie wykonującej zawód (zatrudnionej na obszarze wodnym) należy:

 

  1. Odbyć szkolenie ratowników wodnych i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu ww. szkolenia zgodne z wzorem, który określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych dnia z 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 747) lub posiadać właściwy stopień nadany przez uprawnione podmioty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

  1. Posiadać ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika.

 

  1. Być zatrudnionym lub pełnić służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub być członkiem tego podmiotu.

 

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32 (pokój Nr 23) – tel. (86) 272 19 57, e-mail: gmina@umrajgrod.pl


Marcin Wielencej

Specjalista Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie