Plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Rajgród

dodano: 2018-06-08 12:22:44

Ogłoszenie Burmistrza Rajgrodu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Rajgród (rejon ulicy Jaćwieskiej)


Załączniki:


Beata Kotarska

Urząd Miejski w Rajgrodzie