Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP

dodano: 2018-07-17 09:56:45

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RAJGRODU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Rajgród – tereny przyległe do Jeziora Rajgrodzkiego w rejonie Opartowa

Obwieszczenie zostało opublikowane na stronie BIP urzędu:

 https://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/94f3661134648e1/rok_2018/mpzp_czci_miasta_rajgrd__w_rejonie_opartowa/obwieszczenie-burmistrza-rajgrodu-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-mpzp.html


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, o godz. 1200  w sali nr 4

 

Beata Kotarska