Program "Rodzina 500+" od 1.7.2019 bez kryterium dochodowego

dodano: 2019-06-11 09:21:56

Od 1 lipca 2019 r. będzie można złożyć nowy wniosek na świadczenie wychowawcze rodzina 500 plus drogą elektroniczną a od 1 sierpnia 2019 r. w formie tradycyjnej na okres zasiłkowy 2019/2021

świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wnioski składać należy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie ulica Warszawska 9 osobiście bądź jest możliwość za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: E-wniosek, za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie

Piotr Szymanowski