List Prezesa KRUS - bezpieczne wakacje

dodano: 2019-06-14 06:56:20

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku przesyła w załączeniu list Prezesa KRUS kierowany do rolników z apelem o zapewnienie dzieciom bezpiecznych wakacji.

Prezes Kasy zachęca rolników do udziału w działaniach prewencyjnych, a dzieci do korzystania z kursu e-learningowego Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy.

p.o. Dyrektora OR KRUS w Białymstoku

mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka

Załącznik - List Prezesa KRUS