V Obchody Gminnego Dnia Edukacji Narodowej

dodano: 2019-10-11 13:01:56

Dnia 11 października 2019 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie miały miejsce obchody V Gminnego Dnia Edukacji Narodowej.

Na uroczystość przybyli nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie, Szkoły Podstawowej w Rydzewie oraz zaproszeni goście.

Najmłodsi uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Rydzewie przygotowali część artystyczną. Występy zawierały nie tylko humorystyczne wierszyki i scenki obrazujące szkolne życie, ale również poważne treści podkreślające istotną rolę edukacji i zawodu nauczyciela w życiu każdego człowieka. Dzieci zaśpiewały również kilka piosenek dedykowanych nauczycielom.

W dalszej części uroczystości Dyrektor - Pan Andrzej Graczewski i 4 nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie oraz Dyrektor Pani Joanna Maszczyk i nauczyciel Szkoły Podstawowej w Rydzewie otrzymali Nagrody Burmistrza.

Dyrektorzy wręczyli nagrody nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Każdy nagrodzony obdarowany został gromkimi brawami uczestników uroczystości oraz różą wręczoną przez przedstawicieli władz samorządowych.

Życzenia z okazji święta edukacji złożył Pan Ireneusz Gliniecki -  Burmistrz Rajgrodu, Pan Jacek Piorunek – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Pan Marek Bućko – przewodniczący Rady Miejskiej w Rajgrodzie, Pani Magdalena Gryczan – Przewodnicząca Komisji ds. oświaty oraz Pani Joanna Lipińska – Przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie.