Wytyczne PKW dla Obwodowych Komisji Wyborczych

dodano: 2020-06-18 15:51:58

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczące zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Wytyczne zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, gdzie znajdują się także inne informacje dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  

Link do BIP--> https://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/766bcc1afd03c2b/rok_2020/wybory_prezydenta_rp/wybory_prezydenta_rp__28_czerwca_2020/wytyczne-panstwowej-komisji-wyborczej-dla-obwodowych-komisji-wyborczych.html


Piotr Milewski

Sekretarz Gminy Rajgród