1_03_20202_03_20203_03_20204_03_20205_03_2020
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo
Odpady

Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Rajgród

Od 1 stycznia 2020 r. segregacja odpadów komunalnych na terenie Gminy Rajgród staje się obowiązkowa!

> czytaj więcej...

śmieciarka

Harmonogram wywozu odpadów w 2020 roku

W załączeniu - harmonogramy wywozu odpadów komunalnych segregowanych oraz zmieszanych z terenu gminy Rajgród na rok 2020

> czytaj więcej...

kontenery

Odbiór odpadów komunalnych w zabudowie letniskowej w 2020

Z końcem 2019 roku z terenu gminy Rajgród znikają tzw. „gniazda”, czyli miejsca, w których ustawione były kontenery, do których wyrzucane były śmieci z działek letniskowych.

> czytaj więcej...

segregacja

Jak segregować śmieci - poradnik

Przedstawiamy skrócony poradnik dotyczący segregacji śmieci. UWAGA!!! - Odpady komunalne z zabudowy mieszkaniowej i zabudowy letniskowej odbierane są wyłącznie w workach.

> czytaj więcej...

śmieciarka

Nowe stawki opłat za odbiór odpadów

Informujemy, iż w dniu 31.01.2019 r. Rada Miejska w Rajgrodzie podjęła Uchwałę Nr IV/28/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

> czytaj więcej...

śmieciarka

Harmonogram wywozu odpadów w 2019 roku

W załączeniu - harmonogramy wywozu odpadów komunalnych segregowanych oraz zmieszanych z terenu gminy Rajgród na rok 2019

> czytaj więcej...

herb Rajgrodu

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności.

śmieciarka

Odbiór gabarytów już niedługo!

W najbliższym czasie – od 11.09.2018 r. do 17.09.2018 r., na terenie gminy Rajgród, odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

> czytaj więcej...

śmieciarka

Harmonogram wywozu odpadów w okresie III.2018 - XII.2018

W załączeniu - harmonogramy odbioru odpadów komunalnych segregowanych oraz zmieszanych z terenu GMINY RAJGRÓD w 2018 roku

> czytaj więcej...

herb

Uchwały Rady Miejskiej

Uchwały dostępne są po kliknięciu "Czytaj więcej"

> czytaj więcej...

deklaracja - formularz

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracje są dostępne po kliknięciu "Czytaj więcej"

> czytaj więcej...

herb

Miejsce zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Rajgród

Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Rajgród:

> czytaj więcej...

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany został przy ulicy Warszawskiej 2a w Rajgrodzie (teren Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie).

> czytaj więcej...

herb

Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie

Aktualny wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie zamieszczany jest w Biuletynie Informacji Publicznej

> czytaj więcej...

herb

SPRAWOZDANIA BURMISTRZA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W załączeniu sprawozdania w formacie PDF.

> czytaj więcej...

INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODARKI NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI

herb Rajgród

KOMUNIKAT dla właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

APEL DO MIESZKAŃCÓW

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
http://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
http://lgd-bdn.pl
http://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka