Podpisanie umów na przebudowę dróg gminnych

dodano: 2019-10-09 09:15:15

W dniu 8 października br. Gmina Rajgród zawarła trzy umowy na przebudowę dróg gminnych w następujących miejscowościach: Bukowo, Orzechówka, Łazarze.

Przebudowa dróg obejmuje swym zakresem m in. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, przebudowę nawierzchni jezdni (wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej), wykonanie poboczy, zjazdów, odwodnienia, oznakowania pionowego.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Bukowo” obejmujące przebudowę odcinka drogi o długości ok. 477, wykona STRABAG Sp. z o.o. za kwotę 436 548,31 zł.

„Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Orzechówka” na odcinku długości ok. 467 m została zlecona Przedsiębiorstwu Drogowo – Mostowemu ”UNIDROG” Sp. z o.o. Wartość zadania wynosi 337 158,76 zł.

Realizacja powyższych inwestycji jest możliwa dzięki pozyskaniu środków Funduszu Dróg Samorządowych. Rządowe wsparcie na wykonanie każdego  z zadań wynosi 50 %.

Ponadto w tym samym dniu Gmina Rajgród zawarła umowę z  Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym ”UNIDROG” Sp. z o.o. na przebudowę pięćdziesięciometrowego odcinka drogi gminnej we wsi Łazarze. Jest to droga bezpośrednio łącząca się z drogą powiatową nr  1789B, która również zostanie w najbliższym czasie przebudowana. Inwestycja polegająca na przebudowie blisko półkilometrowego odcinka drogi powiatowej jest także w 50 % dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. Wkład własny do zadania zostanie pokryty z budżetów Powiatu Grajewskiego oraz Gminy Rajgród. Koszt przebudowy odcinka drogi gminnej wynosi 64 232,32 zł. Wartość robót na odcinku powiatowym wyceniono na 626 461,00 zł, z tego 275 889,00 zł pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych, 150 539,00 zł finansuje Powiat Grajewski, a 200 033,00 zł Gmina Rajgród.

Prace związane z przebudową dróg powinny zakończyć się w listopadzie 2019 roku.


Anna Drapczuk

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie