Uroczyste otwarcie drogi gminnej w miejscowości Bukowo

dodano: 2019-11-25 08:52:54

W poniedziałek, 18 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie drogi gminnej w miejscowości Bukowo.

Udział w nim wzięli przedstawiciele Gminy Rajgród z Burmistrzem Ireneuszem Glinieckim na czele, Przewodniczący Rady Miejskiej w Rajgrodzie Marek Bućko, Sołtys wsi Bukowo Mariusz Pieńczykowski, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek, Dyrektor ZGKiM w Rajgrodzie Marek Kostrzewski, Proboszcz Parafii pw. św. Wojciecha w Rydzewie ks. Krzysztof Karbowski, przedstawiciele wykonawcy STRABAG S.A. w osobach: Dyrektor Oddziału STRABAG Białystok Artur Krasowski i Kierownik robót Krzysztof Palczewski, projektant a zarazem Inspektor nadzoru inwestorskiego Marcin Sieńkowski, mieszkańcy Bukowa oraz Radni i Sołtysi z terenu Gminy.

Na realizację inwestycji pozyskano środki z budżetu państwa  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych, tj. 218 341,80 zł. Łączna wartość inwestycji wyniosła 443 202,61 zł.

W ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Bukowo” wykonano odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 477,05 m i szerokości 4,50 m.

Na tę inwestycję długo czekali mieszkańcy Bukowa. Nowa droga z pewnością poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy.


Kierownik referatu

inwestycji i projektów unijnych

Anna Drapczuk