Nowa droga w Orzechówce

dodano: 2019-12-06 10:28:34

Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, w Gminie Rajgród wybudowano kolejną drogę o nawierzchni asfaltowej.

W ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Orzechówka” na odcinku długości ok. 470 m na jezdni żwirowej wykonano nową podbudowę i ułożono nawierzchnię asfaltową szerokości 4,5 m, wykonano odwodnienie i ustawiono nowe oznakowanie pionowe.

Dnia 5 grudnia br. dokonano uroczystego otwarcia przebudowanej drogi.

W otwarciu udział wzięli przedstawiciele Gminy, Rady Miejskiej w Rajgrodzie, Sołtys wsi Orzechówka wraz z Rada Sołecką i mieszkańcami, sołtysi i mieszkańcy sąsiednich miejscowości, wykonawca oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. Po przemówieniach Sołtysa Orzechówki Krzysztofa Lotkowskiego,  Przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Bućko, Radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego Jacka Piorunka, Burmistrza Rajgrodu Ireneusza Glinieckiego, obecny na uroczystości proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Prusce ks. Jarosław Mierzejewski po krótkiej modlitwie poświęcił drogę. Następnie samorządowcy, wykonawcy jak i mieszkańcy przecięli wstęgę symbolizującą otwarcie.

W trakcie uroczystości Burmistrz oraz mieszkańcy złożyli podziękowania mieszkance Orzechówki Pani Bronisławie Marcinkiewicz za nieodpłatne przekazania części nieruchomości pod przebudowę drogi.

Koszt inwestycji wyniósł 343 116,76 zł, z czego dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych  wynosi 166 536,90 zł. Pozostała kwota pochodzi z budżetu Gminy Rajgród.

Jest to jedna z trzech dróg na terenie naszej gminy (obok drogi gminnej w Bukowie i drogi powiatowej w Łazarzach), która w tym roku została przebudowana dzięki wsparciu finansowemu z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.Kierownik Referatu

Inwestycji i Projektów Unijnych

Anna Drapczuk