Debata nad Raportem o stanie Gminy Rajgród za 2019 rok

dodano: 2020-06-15 13:54:05

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz Rajgrodu przedstawił Radzie Miejskiej w Rajgrodzie „Raport o stanie Gminy Rajgród za 2019 rok”.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Rajgród w za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rajgrodzie.

 

Zgodnie z ust. 8 art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Rajgród odbędzie się 26 czerwca 2020 r. początek o godz. 13.30.

 

W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25 czerwca 2020 r. w godzinach 7.00-15.00 w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie w Sekretariacie pokój 11 (I piętro). Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej Urzędu, a także w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie.


Raport o stanie Gminy Rajgród za 2019 rok.pdf

ZGŁOSZENIE_zamiaru_zabrania_głosu_w_debacie_nad_Raportem_o_stanie_gminy_Rajgród.pdf


 

Piotr Milewski

                                                                                                          Sekretarz Gminy