Projekt „Zdalna Szkoła +” w Gminie Rajgród

dodano: 2020-12-30 14:19:34

Wiosną 2020 roku ruszył program „Zdalna Szkoła +” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
logo.png

W ramach projektu zakupiono 3 laptopy wraz ze słuchawkami oraz 2 myszki na łączna kwotę 10 200,00 zł. Dnia 9 grudnia 2020 r. przekazano sprzęt Szkole Podstawowej w Rydzewie.

 

Zakup sprzętu został sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pod nazwą ZDALNA SZKOŁA + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.


Wiesława Wiśniewska

Urząd Miejski w Rajgrodzie