TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI PODATKOWYCH

dodano: 2021-01-07 14:59:19

ORAZ TERMINY PŁATNOŚCI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH.

I. Terminy składania deklaracji podatkowej

 

OSOBY PRAWNE

 • podatek od nieruchomości - do dnia 31 stycznia
 • podatek rolny – do dnia 15 stycznia
 • podatek leśny – do dnia 15 stycznia
 • podatek od środków transportowych – do dnia 15 lutego

 

OSOBY FIZYCZNE

podatek od środków transportowych – do dnia 15 lutego

 

Uwaga! Jeśli obowiązek podatkowy powstał po w/w terminach, to termin składania deklaracji wnosi 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Deklarację na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych prosimy przesłać na adres:

Urząd Miejski

ul. Warszawska 32

19-206 Rajgród

lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie

 

II. TERMINY PŁATNOŚCI PODATKÓW

OSOBY PRAWNE

 1. podatek od nieruchomości – płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie: do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia,
 2. podatek rolny – płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada,
 3. podatek leśny - płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 każdego miesiąca,
 4. podatek od środków transportowych – płatny w dwóch równych ratach do dnia 15 lutego i do dnia 15 września.

 

  Uwaga! Jeżeli obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstał:

 • po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminach:
 • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
 • do dnia 15 września roku podatkowego – II rata;
 • po dniu 1 września podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.


Sylwia Czaplicka

Urząd Miejski w Rajgrodzie