LXIII Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie

dodano: 2023-05-30 11:20:07

29 maja 2023 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie odbyła się LXIII Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie.

Podczas sesji gościem specjalnym był Pan Paweł Santorowski mieszkaniec Gminy Rajgród, były sołtys wsi Pieńczykowo. 25 maja br. Pan Santorowski został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz samorządu terytorialnego. Odznaczenie otrzymał z rąk Prezydenta RP  podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Burmistrz Rajgrodu Ireneusz Gliniecki złożył Panu Santorowskiemu serdeczne gratulacje i wręczył pamiątkowy grawerton. Do gratulacji dołączyli Przewodniczący Rady Miejskiej w Rajgrodzie Marek Bućko wraz
z Wiceprzewodniczącymi RM Magdaleną Gryczan i Bogusławem Kuczyńskim, Sekretarz Piotr Milewski oraz Skarbnik Joanna Andruk. Obecni na sesji radni, sołtysi oraz goście nagrodzili Pana Santorowskiego gromkimi brawami.

Wszyscy mieli przyjemność obejrzeć krótką wideorelację z przebiegu uroczystości w Warszawie.

W trakcie obrad Burmistrz Rajgrodu Ireneusz Gliniecki przedstawił informację o wydanych zarządzeniach i pracy od ostatniej sesji.

Rada Miejska w Rajgrodzie podjęła uchwały w sprawach:

  • zmian w budżecie Gminy Rajgród na rok 2023,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2023-30,
  • rozpatrzenia skargi na Burmistrza Rajgrodu,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 42/2, 43/2 i 44/2 obręb Kołaki na rzecz Gminy Rajgród,
  • wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na rzecz BIOM Sp. z o. o. na okres 10 lat w związku z realizacją projektu „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III- PSZOKI”: rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Rajgród,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą,
  • wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Danowie, stanowiącej własność Gminy Rajgród celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
  • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kozłówce, stanowiącej własność Gminy Rajgród.

 

Przedstawiono również sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Rajgród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022 oraz raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji w 2022 roku.

 

Biuro Rady