Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo

dodano: 2018-05-16 12:16:25

Burmistrz Rajgrodu informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę na zastępstwo osoby na stanowisku urzędniczym ds. inwestycji i projektów unijnych

Dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i doręczone listownie lub złożone osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2018 r. do godziny 15:00. pod adresem:

Urząd Miejski w Rajgrodzie

ul. Warszawska 32

19-206 Rajgród

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Stanowisko ds. inwestycji i projektów unijnych  - zatrudnienie na umowę na zastępstwo”.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Rajgrodzie oraz w załączniku.

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Treść ogłoszenia o zatrudnieniu na zastępstwo