Komunikat ZGKiM o taryfach za wodę i ścieki

dodano: 2018-05-22 10:49:38

Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy RajgródZałączniki:

Decyzja na ceny Wody Polskie.pdf


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Rajgrodzie