XLIV Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie

dodano: 2018-10-19 06:25:53

W dniu 16 października 2018 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie miała miejsce XLIV Sesja Rady Miejskiej w Rajgrodzie.

Podczas obrad podjęto uchwały w sprawach:

  • zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata 2018-30,
  • zmiany statutu gminy,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Rajgród (rejon ulicy Jaćwieskiej),
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Rajgród.


Wystąpienie Burmistrza Rajgrodu: