Informacja o przerwie w zasilaniu w energię elektryczną

dodano: 2018-10-19 10:44:07

W załączniku przesyłam harmonogram planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej dla wymienionych miejscowości.

Informacja o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej jest dostępna pod nr tel. 85 740 5042, jak również na stronie internetowej https://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta


Załączniki:Jarosław Trawiński
T +48 85 740 5321

Specjalista ds. Ruchu
Centrum Dyspozytorskie Łomża
PGE Dystrybucja S.A.
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie