Dofinansowanie na miejsce rekreacji w Czarnej Wsi

dodano: 2020-02-21 11:18:31

Gmina Rajgród uzyskała dofinansowanie na miejsce rekreacji w Czarnej Wsi. W środę 19 lutego 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” w Suwałkach Burmistrz Rajgrodu Ireneusz Gliniecki podpisał umowę

o dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Czarna Wieś”. Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” 2014-2020.

Wysokość przyznanego dofinansowania: 50 450,00 zł, szacowany koszt inwestycji: 75 604,14 zł. Planowany termin realizacji zadania: czerwiec 2020 r.

 

Projekt będzie realizowany w otoczeniu Jeziora Rajgrodzkiego tworząc - wraz z wybudowanym w 2018 roku ze środków PROW pomostem pływającym - spójną infrastrukturę turystyczno - rekreacyjną powstałą w oparciu o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze obszarów rybackich. W otoczeniu istniejącego pomostu, przy jeziorze powstanie infrastruktura towarzysząca: wiata z grillem służąca do przygotowania ciepłych posiłków, drewniana wiata rekreacyjna umożliwiająca wypoczynek i konsumpcję prowiantu, przebieralnie zapewniające wygodną zmianę odzieży przed/po skorzystaniu z kąpieli w jeziorze, osłona kabin WC służąca zakryciu umieszczonych w obrębie działki przenośnych toalet i komfortowemu zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych.

 

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu zostanie zrealizowany cel ogólny LSR - "Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w realizacji zrównoważonego rozwoju obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego" oraz cel szczegółowy LSR – „Poprawa jakości życia na obszarze Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego", ponieważ wybudowany pomost i zagospodarowane nabrzeże rozszerzy możliwości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców i poprawi integrację różnych grup społecznych, zwiększy atrakcyjność turystyczną obszaru, umożliwi wykorzystanie naturalnych endogenicznych potencjałów – kulturowych i przyrodniczych do rozwoju turystyki (Jezioro Rajgrodzkie, tradycje rybackie).


Załącznik:

Projekt zagospodarowania terenu (plik PDF)

logotypy


Żaneta Chylińska

Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie