OGŁOSZENIE

dodano: 2015-12-21 00:00:00

W związku z nowymi zasadami gospodarowania odpadami, informuję właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zabudowie letniskowej, że popiół i odpady zielone będzie można od 1 stycznia 2016 r. wystawić przed posesję do odbioru


W/w odpady należy gromadzić w specjalnie przeznaczonych do tego workach, które zapewnia Gmina i wystawiać w wyznaczonym terminie.
Do worka należy zgromadzić tylko i wyłącznie, odpowiednio popiół
lub odpady zielone (zmieszane z innymi odpadami nie będą odebrane).
Właściciele nieruchomości którzy wyrażają chęć odebrania od nich popiołu
i odpadów zielonych proszeni są o ZGŁOSZENIE:
- telefoniczne pod numerem tel. (86) 272 19 47 lub 534 534 016,
- osobiste do Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie – pok. nr 6.