1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo
tablica informacyjna

Program odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś

Po raz kolejny Gmina Rajgród wzięła udział w naborze organizowanym przez Województwo Podlaskie i otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania na rzecz rozwoju terenów wiejskich Gminy Rajgród.

> czytaj więcej...

Cyfrowa Gmina - plakat

Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach realizacji projektu: „Cyfrowa Gmina”

„Cyfrowa Gmina” w oparciu o Umowę o powierzenie grantu o numerze 3429/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

> czytaj więcej...

świetlica w Biebrzy

Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Rajgród

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury oraz Lokalna Grupa Działania – Fundusz realizują projekt współpracy pn.: „Z tradycją w nowoczesność” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3.

> czytaj więcej...

świetlica - Biebrza

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza

W dniu 16 grudnia 2022 r. zakończona została budowa nowej świetlicy wiejskiej w ramach inwestycji pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza” zrealizowana dzięki półmilionowej dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego

> czytaj więcej...

Plansza - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi gminnej Biebrza-Łamane Grądy

W dniu 01 grudnia 2022 r. zakończona została inwestycja pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102882B (Biebrza-Łamane Grądy)” zrealizowana na podstawie „Umowy o dofinansowanie zadania jednorocznego realizowanego” w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”

> czytaj więcej...

plansza Polski Ład

Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rajgród - Część 1

Dnia 28 listopada 2022 r. nastąpił odbiór inwestycji pn.: „Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rajgród” Część 1

> czytaj więcej...

Tablica

Przebudowa ul. 1 Maja w Rajgrodzie

W dniu 18 listopada 2022 r. zakończona została inwestycja pn.: „Przebudowa ul. 1 Maja w Rajgrodzie” zrealizowana na podstawie „Umowy o dofinansowanie zadania jednorocznego realizowanego w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” z dnia 01 września 2022 r.

> czytaj więcej...

Tablica informacyjna

Montaż instalacji OZE na budynku remizy OSP – świetlicy wiejskiej w Bełdzie

W dniu 21 października 2022 r. zakończona została realizacja inwestycji pn. „Montaż instalacji OZE na budynku remizy OSP – świetlicy wiejskiej w Bełdzie” współfinansowana przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego

> czytaj więcej...

kosowka_zdjecie

Przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Kosówka

W dniu 19 sierpnia 2022 r. zakończona została inwestycja pn.: „Wzrost jakości usług społecznych w gminie Rajgród poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej w Kosówce oraz rozszerzenie oferty kulturalnej i integracyjnej”

> czytaj więcej...

bon - Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 3 – PGR

Dnia 03 sierpnia 2022 r. Gmina Rajgród otrzymała od Banku Gospodarstwa Krajowego „Promesę wstępną” dotyczącą środków finansowych pozyskanych z III edycji „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

> czytaj więcej...

altana

Wykonanie i montaż wiaty turystycznej wraz z wyposażeniem w miejscowości Pieńczykówek

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlak Tatarski” realizują projekt współpracy pn.: „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia” akr. „R-kLPP”

> czytaj więcej...

Polski Ład - plansza z informacją o dofinansowaniu

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 2

Dnia 15 czerwca 2022 r. Gmina Rajgród otrzymała od Banku Gospodarstwa Krajowego dwie „Promesy wstępne” dotyczące środków finansowych pozyskanych z II edycji „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

> czytaj więcej...

bon - Polski Ład

Rządowy Fundusz Polski Ład - podpisanie umów

Podpisanie umów z wykonawcami zadania pn.: „Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rajgród” dofinansowanego ze środków „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

> czytaj więcej...

logotypy

Wymiana poszycia pomostu w Rajgrodzie oraz budowa altany w miejscowości Woźnawieś

Wypoczynek nad jeziorem i rzeką jest dużą atrakcją sprzyjającą aktywnemu spędzaniu wolnego czasu i zacieśnianiu więzi społecznych.

> czytaj więcej...

PODPISANIE UMOWY PROMUJĄCEJ GMINĘ RAJGRÓD

Dnia 31 marca 2020 Dyrektor Domu Kultury w Rajgrodzie Pani Maria Fliszewska podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Gminy Rajgród na kwotę 183 788,00 zł

> czytaj więcej...

tablica informacyjna

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza

Dnia 05 listopada 2021 roku zakończono realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach w ramach PROW na lata 2014-2020.

> czytaj więcej...

logotypy - Fundusz Dróg Samorządowych

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wykaz inwestycji drogowych dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych - Rządowego Funduszu Dróg:

> czytaj więcej...

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza

Dnia 22 kwietnia 2021 roku Burmistrz Rajgrodu - Ireneusz Gliniecki wraz ze Skarbnikiem Gminy – Joanna Andruk podpisali umowę o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza.

> czytaj więcej...

Unia Europejska

Zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie

W dniu 10 marca 2021 r. Gmina Rajgród podpisała umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych”,

> czytaj więcej...

herb

KOMUNIKAT

W związku z awarią systemu telefonicznego w dniu dzisiejszym (18 stycznia 2021r.) występować mogą utrudnienia w kontakcie telefonicznym z Urzędem Miejskim w Rajgrodzie.

> czytaj więcej...

panele fotowoltaiczne

187,6 tys. zł na budowę instalacji fotowoltaicznej przy SUW

Dnia 2 marca 2020 r. Burmistrz Rajgrodu podpisał umowę o dofinansowanie projektu pt. „Instalacja OZE na terenie przyległym do stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie”.

> czytaj więcej...

tablica informacyjna

Przebudowa drogi gminnej Danowo – Wólka Piotrowska - Fundusz Dróg Samorządowych

Zakończono prace budowlane prowadzone przy przebudowie drogi gminnej publicznej Danowo – Wólka Piotrowska.

> czytaj więcej...

człowiek na zwyżce przy słupie elektrycznym

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rajgród

Zakończyły się prace nad realizacją zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rajgród”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

> czytaj więcej...

Przebudowa ujęcia wody w Rajgrodzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród

Dnia 23 czerwca 2020 r. Gmina Rajgród zakończyła realizację trzyletniej operacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

> czytaj więcej...

logo PO RYBY

Program operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie oraz utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Czarna Wieś.

> czytaj więcej...

wiata w Czarnej Wsi

Miejsce rekreacji w Czarnej Wsi

W miejscowości Czarna Wieś nad brzegiem Jeziora Rajgrodzkiego w sąsiedztwie pomostu pływającego powstało miejsce rekreacji i wypoczynku.

> czytaj więcej...

rury wodociągowe

Dwie umowy na budowę sieci wodociągowej

Gmina Rajgród realizuje ostatni etap trzyletniego projektu z zakresu gospodarki wodno-ściekowej pt. „Przebudowa ujęcia wody w Rajgrodzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród”

> czytaj więcej...

plaża Czarna Wieś

Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Czarna Wieś

Nad brzegiem Jeziora Rajgrodzkiego w miejscowości Czarna Wieś, Gmina Rajgród realizuje projekt polegający na utworzeniu miejsca do wypoczynku i rekreacji.

> czytaj więcej...

Rajgród

Powstanie nowa ścieżka dydaktyczna w Rajgrodzie

Gmina Rajgród otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych”

> czytaj więcej...

Przystań wędkarska w Rajgrodzie

Zakończyły się prace nad budową przystani wędkarskiej

„Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie”

> czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo

Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo

azbest

Azbest zniknie z domów mieszkańców Rajgrodu

Azbest zniknie z domów mieszkańców Rajgrodu. Zarząd Województwa przyznał gminie Rajgród na ten cel 45,5 tys. zł

> czytaj więcej...

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Przystań wędkarska wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie

Trwają prace nad zagospodarowaniem części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród.

> czytaj więcej...

koaprko-ładowarka

Gminna Spółka Wodna w Rajgrodzie ma nową koparko- ładowarkę

plac zabaw

Odbiór końcowy placu zabaw przy szkole w Rydzewie

Dnia 4 czerwca 2018 roku dokonano odbioru zadania pn.: „Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie”.

> czytaj więcej...

Podpisana umowa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Podpisana umowa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

30 kwietnia br. wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podpisał umowy z przedstawicielami 20 podlaskich jednostek samorządu terytorialnego- w tym Gminy Rajgród, które otrzymały dofinansowanie na budowę dróg gminnych i powiatowych.

> czytaj więcej...

Oficjalne otwarcie wiodącej inwestycji w Gminie Rajgród- oczyszczalni ścieków

Oficjalne otwarcie wiodącej inwestycji w Gminie Rajgród- oczyszczalni

6 kwietnia br. miało miejsce oficjalne otwarcie nowej oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie oraz poświęcenie obiektu.

> czytaj więcej...

Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ przy ul. Szkolnej 24 w Rajgrodzie

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie

10 stycznia 2018 r. podpisano umowę na dofinansowanie Projektu pn.: „Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie”.

> czytaj więcej...

EU

Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie

10 stycznia 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu

> czytaj więcej...

remiza w Woźnejwsi

Przebudowa budynku remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi

Inwestycja polegała na przebudowie i dociepleniu budynku remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi.

> czytaj więcej...

Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród

21 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu.

> czytaj więcej...

flaga EU

„Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród”

W dniu 30 listopada odbył się odbiór inwestycji pn. „Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród”.

> czytaj więcej...

podpisanie umowy

Podpisanie umów na inwestycje w gminie

mapa sytuacyjna

Ruszyła przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102898B w Rajgrodzie

Informujemy, że Wykonawca inwestycji rozpoczął prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Robotami objęte są ulice Stanki, Giełguda oraz część ulicy Jaćwieskiej. Lokalizację kanalizacji deszczowej zaznaczono na mapie kolorem czerwonym.

> czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102886B w miejscowości Kosiły

Gmina Rajgród realizuje zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102886B w miejscowości Kosiły” w ramach Programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019.

> czytaj więcej...

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie oraz budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie

16 maja 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku została podpisana umowa na dofinansowanie Projektu pn.: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie oraz budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie

> czytaj więcej...

eea grants - logo

OSZCZĘDZANIE ENERGII W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAJGRÓD

W dniu 14 sierpnia 2014 r. Gmina Rajgród podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie projektu pn. „Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród” w ramach Mechanizmu Finansowego

> czytaj więcej...

logo

Przebudowa dróg gminnych publicznych w gminie Rajgród

Gmina Rajgród otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 781 544,00 zł na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Miecze i Rajgród. Wartość operacji oszacowano w sumie na 4 371 437,12 zł. Umowa o przyznanie pomocy zawarta została w dniu 22.07.2016 r.

> czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129526B Woźnawieś - Podrzecze

W dniu 21 kwietnia 2016 r. Gmina Rajgród zawarła z firmą STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków umowę na wykonanie robót polegających na przebudowie drogi gminnej publicznej nr 129526B Woźnawieś-Podrzecze.

> czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej nr 102884B od drogi krajowej 61 do Turczyna

Gmina Rajgród realizuje zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102884B od drogi krajowej 61 do Turczyna” w ramach Programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019

> czytaj więcej...

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RAJGRÓD

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU I USTALENIU KOLEJNOŚCI WNIOSKÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH ZADANIA "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RAJGRÓD"

> czytaj więcej...

PROW 2007-2013

BUDOWA MIKROINSTALACJI PROSUMENCKICH

Zakończyła się realizacja operacji pn. ”Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach mieszkalnych w gminie Rajgród”.

> czytaj więcej...

Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Rajgród

Gmina Rajgród w 2015 r. otrzymała ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dofinansowanie w formie dotacji na pn. „Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Rajgród"

> czytaj więcej...

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rajgród

Witacze i mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród

Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród

W parku w centrum Rajgrodu, w porcie Yacht Clubu Arcus oraz na terenie plaży miejskiej uruchomiono 3 bezpłatne punkty dostępu do Internetu.

> czytaj więcej...

Zakup lekkiego używanego samochodu pożarniczego do działań ratowniczo-gaśniczych na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Rajgród

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129503B - Kolonia Podliszewo

Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych

Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie

Rewitalizacja miejscowości Czarna Wieś poprzez remont chodników

Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie w ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rajgród

Budowa pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród – Orzechówka i Miecze

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego do akcji ratowniczych, usuwania skutków zagrożeń naturalnych i awarii dla OSP w gminie Rajgród

Remont obiektu sakralnego w Czarnej Wsi

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ciszewie

Poprawa jakości lokalnej infrastruktury społecznej poprzez reaktywowanie działalności przedszkola w Rajgrodzie – Radosny Promyk.

Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Rajgrodzie

Ciąg pieszo - jezdny w Rajgrodzie

Modernizacja drogi w Pieńczykowie

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza

Dnia 22 kwietnia 2021 roku Burmistrz Rajgrodu - Ireneusz Gliniecki wraz ze Skarbnikiem Gminy – Joanna Andruk podpisali umowę o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza.

> czytaj więcej...

ENERGY SAVING IN PUBLIC BUILDINGS IN THE RAJGRÓD MUNICIPALITY

On 14 August 2014, the Rajgród municipality signed an agreement with the National Fund for Environmental Protection and Water Management for financing the project "Saving energy in public buildings in the Rajgród Municipality ".

> czytaj więcej...

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka