rajgrod_noczachod_sloncajesienpanoramajeziorojezioro2
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rajgród – Odbiór końcowy

plakat - Rządowy Fundusz Polski Ład

Dnia 06 października 2023 r. nastąpił protokolarny odbiór inwestycji pn.: „Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rajgród” Część 2 -


- „Przebudowa ul. Stanki w Rajgrodzie”, „Przebudowa drogi gminnej publicznej Rydzewo-Kosówka” oraz „Przebudowa drogi gminnej publicznej Pieńczykowo-Bełda” dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

W ramach części 2, Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o. o., przebudowało w systemie zaprojektuj i wybuduj: ul. Stanki w Rajgrodzie o dł. 0,15 km, drogę gminną publiczną Rydzewo-Kosówka o dł. 2,9 km oraz drogę gminną publiczną Pieńczykowo-Bełda o dł. 2,6 km. Zadanie w tej części obejmowało swym zakresem wykonanie dla każdego z odcinków dróg odrębnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a następnie realizację zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowaną dokumentacją.

Wartość części 2 inwestycji wraz z nadzorem wyniosła: 9 044 219,51 zł brutto

W tym dofinansowanie w kwocie: 6 734 526,84 zł brutto

 

W ramach części 1 inwestycji, konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o. o. wraz z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „UNIROL”, przebudowało drogę gminną publiczną w Czarnej Wsi o długości 1,1 km oraz drogę dojazdową do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie o dł. 0,2 km. Powyższe dwie drogi zostały oddane do użytkowania po protokolarnym odbiorze dnia 28 listopada 2022 r.

Wartość części 1 inwestycji wraz z nadzorem wyniosła: 2 063 763,21 zł brutto

W tym dofinansowanie w kwocie: 1 530 473,16 zł brutto

 

Nad prawidłową i terminową realizacją obu części zadania nadzór pełnił inspektor nadzoru inwestorskiego Pan Piotr Horosz z firmy Obsługa Inwestycji – Piotr Horosz.

 

Gmina Rajgród na zadanie pn.: „Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rajgród” uzyskała dofinansowanie z pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, który ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. Realizacja dofinansowanych zadań zapewniła spójność sieci dróg na obszarze województwa, w tym gminy Rajgród, połączyła tereny wiejskie z większymi ośrodkami administracyjnymi i kulturalnymi oraz poprawiła bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

 

Wartość całej inwestycji wyniosła: 11 107 982,72 zł brutto

W tym dofinansowanie w kwocie: 8 265 000,00 zł brutto


Polski Ład - logotyp.png


Referat Inwestycji i Rozwoju

Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie

Czarna_Wieś_01.jpg
Czarna_Wieś_02.jpg
Droga_do_ZGKiM_01.jpg
Droga_do_ZGKiM_02.jpg
Pieńczykowo-Bełda_01.jpg
Pieńczykowo-Bełda_02.jpg
Pieńczykowo-Bełda_03.JPG
Rydzewo-Kosówka_01.jpg
Rydzewo-Kosówka_02.jpg
Rydzewo-Kosówka_03.jpg
Rydzewo-Kosówka_04.jpg
Stanki_01.JPG
Stanki_02.JPG

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka