1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102886B w miejscowości Kosiły

Gmina Rajgród realizuje zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102886B w miejscowości Kosiły” w ramach Programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019.Powiat Grajewski zawarł z Gminą Rajgród umowę partnerską w sprawie wspólnej realizacji wymienionego powyżej zadania.


Zadanie w swoim założeniu ma na celu poprawę warunków drogowych, jak również zespolenie układu komunikacyjnego dróg gminnych z drogą powiatową na obszarze gminy Rajgród. Realizacja zadania przyczyni się do radykalnej poprawy warunków podróży i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz jakości życia mieszkańców wsi, miejscowości sąsiednich jak i powiatu grajewskiego.


W ramach złożonego wniosku do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku o dofinansowanie na ww. zadanie Gmina Rajgród zakwalifikowała się na 4 pozycji do dofinansowania na rok 2017 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.


Wartość udzielonego zamówienia: 1 887 290,66 zł, w tym 782 114,00 zł dofinansowania z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.


12 czerwca 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie ww. zadania z Wojewodą Podlaskim.


18 maja 2017 r. została zawarta umowa na realizację ww. zadania z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym Spółka Akcyjna, ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. W tym samym dniu przekazano nastepiło przekazanie terenu robót.


12 października 2017 r. został dokonany odbiór przebudowywanej w Kosiłach drogi. Przebudowa polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, ułożeniu dwóch warstw jezdnych z betonu asfaltowego oraz poboczy. Wykonano również chodniki, wyniesione przejście dla pieszych, wyspę uspokajającą ruch na wjeździe do miejscowości i przystanek komunikacyjny oznaczony linią przystankową na jezdni oraz zjazdy do posesji i pól.


Droga w Kosiłach przed przebudową

   


Droga w Kosiłach po realizacji inwestycji


Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka