1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Podpisanie umów na inwestycje w gminie

podpisanie umowy


We wtorek, 31 października 2017 roku Burmistrz Rajgrodu - Ireneusz Gliniecki wraz ze Skarbnikiem Gminy - Jadwigą Stryjecką podpisali w Urzędzie Marszałkowskim umowę na realizację zadania pn. Przebudowa ujęcia wody w Rajgrodzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020.


Wniosek o przyznanie pomocy na przedmiotowe zadanie Gmina Rajgród złożyła w Urzędzie Marszałkowskim w styczniu 2017 roku. Z uwagi na ograniczone środki finansowe w podlaskim Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, pomimo pozytywnej weryfikacji wniosku, nie udało się wówczas podpisać umowy o dofinansowanie (pomoc finansową otrzymały wtedy 33 samorządy). Staraniem Zarządu Województwa Podlaskiego, zwiększony został limit środków w PROW, dzięki czemu możliwe było zawarcie kolejnych umów o dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z jedenastoma samorządami, w tym – na najwyższą kwotę - z Gminą Rajgród.


Projekt Gminy Rajgród polegał będzie na realizacji następujących zadań:

  • Przebudowa studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody
  • Wyposażenie SUW w Rajgrodzie w dodatkowy filtr,
  • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród (71 sz.),
  • Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie – Podchoinki,
  • Budowa sieci wodociągowej w Czarnej Wsi,
  • Rozbudowa sieci wodociągowej w Rybczyźnie


Łączną wartość projektu oszacowano na 3 873 643,00 zł, z tego dofinansowanie – 1 991 167,00 zł.


Realizacja projektu zostanie rozłożona na dwa lata: 2018-2019.

 


W tym samym dniu została podpisana kolejna umowa o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej, tym razem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zadanie, na które Gmina Rajgród otrzymała pomoc polega na rewitalizacji części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród.


W ramach zadania zagospodarowany zostanie teren pomiędzy ul. 1-go Maja, a pomostem Yacht Clubu Arcus. W miejsce starego chodnika i schodów, wybudowany zostanie nowy chodnik z poszerzeniem na ławki parkowe oraz schody, wykonane zostanie oświetlenie parkowe, zamontowane zostaną obiekty małej architektury: stół do gry w piłkarzyki i zestawy do gry w szachy i chińczyka, betonowe ławki parkowe z drewnianym siedziskiem, kosze parkowe, stojak rowerowy.


Planowany termin wykonania zadania: 30 listopada 2017 r.


Wartość zadania to 158 000 zł, w tym dofinansowanie 134 299, 97 złReferat Inwestycji i Rozwoju


Podpisanie umowy na gospodarkę wodno- ściekową001.jpg
Podpisanie umowy na gospodarkę wodno- ściekową002.jpg
Podpisanie umowy na gospodarkę wodno- ściekową003.jpg
Podpisanie umowy na gospodarkę wodno- ściekową004.jpg

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka