1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Przebudowa budynku remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi

remiza w Woźnejwsi

Inwestycja polegała na przebudowie i dociepleniu budynku remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi.


W zakres prac wchodziło docieplenie ścian, wykonanie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowej podłogi wraz z warstwą ocieplenia i ułożeniem warstw wykończeniowych, docieplenie stropodachu, prace konstrukcyjne dachu, wymiana pokrycia i izolacja dachu, wykonanie ścianek działowych i wykończenie pomieszczeń, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej, wykonanie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż podgrzewaczy do wody, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie wentylacji i instalacji odgromowej, wykonanie instalacji c.o., montaż grzejników oraz montaż kotła c.o.

Całkowita wartość zadania wyniosła ok 330 000,00 zł.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 150 000 zł.

Odbiór robót nastąpił we wrześniu 2017 r.


Referat Inwestycji i Rozwoju

Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka