1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

10 stycznia 2018 r. podpisano umowę na dofinansowanie Projektu pn.: „Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie”.rybactwo.pngzubr.pngunia.jpg


10 stycznia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, w obecności Stefana Krajewskiego - członka Zarządu Województwa Podlaskiego, została podpisana umowa na dofinansowanie Projektu pn.: „Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie”.


Dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze” będzie możliwa realizacja inwestycji polegającej na budowie (montażu) pomostu pływającego wraz z trapami cumowniczymi dla łodzi wędkarskich na Jeziorze Rajgrodzkim. Ponadto, w otoczeniu pomostu zostanie wykonana infrastruktura towarzysząca, a mianowicie: schody umożliwiające zejście na przystań, drewniana wiata z grillem umożliwiająca wypoczynek i konsumpcję prowiantu, punkt czyszczenia ryb, półki slipowe na skarpie umożliwiające składowanie łodzi poza sezonem, tablica informacyjna umożliwiająca zamieszczanie regulaminów, ostrzeżeń, innych informacji, oświetlenie terenu oraz zagospodarowanie zielenią.


Operacja dotyczy przedsięwzięcia: "Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury".

 

Zgodnie z zawartą umową, całkowita wartość Projektu wynosi: 338 006,63 zł, w tym dofinansowanie UE: 249 542,00 zł.


Anna Lotkowska
Referat Inwestycji i Rozwoju

Podpisanie umowy foto 1.jpg
Podpisanie umowy foto 2.jpg

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka