1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Oficjalne otwarcie wiodącej inwestycji w Gminie Rajgród- oczyszczalni

Oficjalne otwarcie wiodącej inwestycji w Gminie Rajgród- oczyszczalni ścieków

6 kwietnia br. miało miejsce oficjalne otwarcie nowej oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie oraz poświęcenie obiektu.



O godzinie 12:00 do Rajgrodu na zaproszenie Burmistrza Rajgrodu- Ireneusza Glinieckiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej- Mieczysława Gisztarowicz oraz Dyrektora ZGKiM w Rajgrodzie- Marka Kostrzewskiego przybyli goście: Poseł na Sejm RP Kazimierz Gwiazdowski, przedstawiciele władz województwa na czele z Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego- Maciejem Żywno, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego- Mieczysław Bagiński i Jacek Piorunek, Ksiądz Dziekan Hieronim Mojżuk- proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Rajgrodzie, przedstawiciele władz powiatu- Przewodniczący Rady Powiatu- Stanisław Kossakowski, Starosta Grajewski- Zygmunt Kruszyński, Wicestarosta Grajewski- Alicja Rutkowska, Radni Rady Miejskiej w Rajgrodzie, kierownicy jednostek organizacyjnych, sołtysi, przedstawiciele firmy Wilo Sp. z o. o. i Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego PRESS S.A. w Suwałkach, inspektorzy nadzoru, kierownik robót, przedstawiciel Nadleśnictwa w Rajgrodzie oraz pracownicy Urzędu Miejskiego i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie.


Po powitaniu wszystkich zebranych, poświęceniu nowego obiektu przez Księdza Dziekana Hieronima Mojżuka i przecięciu wstęgi, uczestnicy uroczystości mieli możliwość zwiedzenia całego obiektu i zapoznania się z jego działaniem oraz zastosowaną technologią.


Nowa oczyszczalnia wyróżnia się innowacyjnością. Zastosowano tu technologię Terce – Flow firmy Wilo. Jest ona innowacją znanej od wielu lat metody osadu czynnego. W skrócie – podział zbiorników osadu czynnego na mniejsze części – kaskadę komór i gradient stężeń dają większą odporność oczyszczalni na zakłócenia oraz pozwalają zmniejszyć wielkość bloku biologicznego. Druga sprawa, na którą trzeba zwrócić uwagę, dotyczy parametrów ścieków oczyszczonych. Wymagania dotyczące jakości odpływu zależą od wielkości oczyszczalni. Dla tej wielkości jak w Rajgrodzie nie ma konieczności usuwania związków azotu i fosforu, jednak zgodnie z życzeniem Gminy Rajgród dostosowano reaktor do ostrzejszych wymagań i obecnie związki azotu są usuwane ze ścieków, a mała stacja koagulantu jest w każdej chwili gotowa do wspomagania usuwania fosforanów. Te dodatkowe elementy nie spowodowały konieczności powiększania zbiornika oczyszczalni ani zauważalnego wzrostu kosztów inwestycyjnych, dzięki nim oczyszczalnia jest gotowa na ewentualne zaostrzenie przepisów i bardziej przysłuży się środowisku.


Kolejna część uroczystości przeniosła się do Pensjonatu Raj, gdzie przedstawiono zebranym dwie prezentacje oraz krótki film z pracy oczyszczalni. Prezentacje na temat modernizacji i rozbudowy oczyszczalni przedstawił gościom Dyrektor ZGKiM oraz Krzysztof Miaśkiewicz - specjalista ds. technologii oczyszczania ścieków Wilo Polska Sp. z o. o.


Na zakończenie uroczystości Burmistrz Rajgrodu wraz z Sekretarzem Gminy i Dyrektorem ZGKiM wręczyli grawertony osobom, które w sposób szczególny przesłużyły się do powstania w Rajgrodzie nowoczesnej oczyszczalni ścieków.


Nowa oczyszczalnia ścieków pozwoli w przyszłości na wzrost liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków. W tej chwili jest w stanie przyjąć podwójną ilość ścieków w stosunku do poprzedniej oczyszczalni. Realizacja zadania przyczyni się z pewnością do poprawy, jakości oczyszczanych ścieków, a jednocześnie do zmniejszenia ilości wprowadzanych do środowiska ścieków nieoczyszczonych oraz strat wody.


Budowę oczyszczalni zrealizowano w ramach projektu pn. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie oraz budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie


Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie 6.2 Ochrona wody i gleb.


Wartość budowy oczyszczalni: 5 980 260 zł

Nadzór nad budową oczyszczalni: 49 200 zł




 

Referat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie

Otwarcie oczyszczalni ścieków001.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków002.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków003.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków004.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków005.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków006.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków007.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków008.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków009.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków010.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków011.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków012.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków013.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków014.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków015.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków016.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków017.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków018.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków019.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków020.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków021.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków022.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków023.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków024.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków025.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków026.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków027.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków028.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków029.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków030.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków031.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków032.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków033.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków034.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków035.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków036.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków037.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków038.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków039.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków040.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków041.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków042.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków043.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków044.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków045.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków046.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków047.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków048.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków049.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków050.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków051.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków052.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków053.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków054.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków055.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków056.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków057.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków058.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków059.JPG
Otwarcie oczyszczalni ścieków060.JPG

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka