1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Gminna Spółka Wodna w Rajgrodzie ma nową koparko- ładowarkę

koaprko-ładowarka


Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Rajgrodzie w dniu 24.10.2017 r. złożył do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk i katastrof”, typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” objętego PROW na lata 2014-2020.


W dniu 05.03.2018 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy na zakup koparko- Ładowarki JCB3CXTF. Dnia 28.06.2018 r. inwestycja została sfinalizowana.


Gminna Spółka wodna za zrealizowanie w/w inwestycji potrzebowała 376 380,00 zł.


Przy zaangażowaniu Burmistrza Rajgrodu- Ireneusza Glinieckiego oraz Jacka Piorunka- specjalisty ds. inwestycji i promocji, otrzymano na w/w cel dotację z Gminy Rajgród w wysokości 60 000,00 zł.


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dofinansowała spółkę w kwocie 232 000,00 zł.


Pozostała kwota- 84 380,00 zł pochodzi ze składek członków Gminnej Spółki Wodnej w Rajgrodzie.


Zarząd Spółki dziękuje za pomoc w realizacji tej inwestycji wszystkim osobom pracującym nad tym projektem.

 

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Rajgrodzie

Nowa koparko-ładowarka001.JPG
Nowa koparko-ładowarka002.JPG
Nowa koparko-ładowarka003.JPG
Nowa koparko-ładowarka004.JPG

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka