1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

BUDOWA MIKROINSTALACJI PROSUMENCKICH

PROW 2007-2013

Zakończyła się realizacja operacji pn. ”Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach mieszkalnych w gminie Rajgród”.


Inwestycja polegała na dostawie i montażu siedmiu systemów paneli fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną na potrzeby 6. gospodarstw domowych oraz 1. obiektu użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie gminy Rajgród.

Odbiór robót nastąpił w dniu 16.11.2015 r.


Wykonawcą zadania była firma FreeVolt™ Sp. z o.o. z Bydgoszczy.
Inwestycja została sfinansowana ze środków pochodzących z budżetu Gminy Rajgród, wkładu własnego właścicieli nieruchomości, na których wybudowano instalacje fotowoltaiczne oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013.

Łączny koszt realizacji inwestycji wyniósł blisko 615 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 ok. 490 tys. zł.


Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

ZGKiM - panele fotowoltaiczne
ZGKiM - inwertery

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka