1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Zakończyły się prace nad budową przystani wędkarskiej

Przystań wędkarska w Rajgrodzie

„Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie”

logotypy

Zakończyły się prace nad budową przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie, dofinansowaną ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo
i Morze w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. W ramach zadania zamontowano pomost pływający wraz z trapami cumowniczymi dla łodzi wędkarskich na Jeziorze Rajgrodzkim, wykonano schody terenowe, półki slipowe, tablicę informacyjną, wiatę grillową, punkt czyszczenia ryb. Zamontowano także ławki na półkach slipowych
i oświetlono obiekt. Na skarpie zasadzono krzewy ozdobne.

Operacja dotyczy przedsięwzięcia: "Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury”.

  

Gabriela Bieniewska-Wysocka
Referat Inwestycji i Rozwoju

Przystań wędkarska - foto 01.JPG
Przystań wędkarska - foto 02.JPG
Przystań wędkarska - foto 03.JPG
Przystań wędkarska - foto 04.JPG
Przystań wędkarska - foto 05.JPG
Przystań wędkarska - foto 06.JPG
Przystań wędkarska - foto 07.JPG
Przystań wędkarska - foto 08.JPG

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka