1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Rajgród

Gmina Rajgród w 2015 r. otrzymała ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dofinansowanie w formie dotacji na pn. „Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Rajgród"


Wartość ogólna zadania: 25 000 zł.
Wysokość dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku: 15 000 zł.


W ramach zadania zakupiono następujący sprzęt i umundurowanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rajgród: mundury koszarowe, trzewiki dowódczo-sztabowe, rękawice strażackie, kominiarki, hełmy strażackie, motopompę pływającą, węże tłoczne W52 i W75, prądownicę wodno-pianową, pilarkę spalinową, drabinę nasadkową, tłumice gumowe, topór strażacki, zbiornik wodny ze stelażem, rozdzielacz kulowy, latarki, umundurowanie bojowe, obuwie gumowe.


Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska poprzez bardziej efektywne prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych oraz szybsze usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii na terenie gminy Rajgród. Wzrośnie także poziom bezpieczeństwa strażaków ochotników biorących udział w akcjach poprzez wyposażenie ich w specjalistyczne umundurowanie służące do pracy w trudnych warunkach.

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka