1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rajgród


W wyniku realizacji projektu dla 19 gospodarstw domowych z miejscowości: Czarna Wieś, Kołaki, Kosówka, Miecze, Skrodzkie, Tama, Turczyn, Woźnawieś wybudowano przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków BIOCLAR z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynków mieszkalnych, odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnej, montażem studni chłonnych i pompowni ścieków surowych oraz oczyszczonych, zasileniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym.

Odbiór robót nastąpił w dniu 25.06.2015 r.


Wykonawcą zadania była firma BIO - INŻ Sp. z o.o. z Zapolic.


Inwestycja została sfinansowana ze środków pochodzących z budżetu Gminy Rajgród, wkładu własnego właścicieli nieruchomości, na których wybudowano POŚ oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013.


Łączny koszt realizacji inwestycji wyniósł blisko 255 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 ok. 155 434,00 zł.


Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka