1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Witacze i mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród


W ramach operacji pn. "Witacze i mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród" w Rajgrodzie zamontowano dwa witacze a także opublikowano mapę turystyczną gminy.Zadanie polegało na ustawieniu przy drodze krajowej nr 61 na wjeździe do miasta Rajgród, od strony Grajewa i od strony Augustowa, dwóch witaczy. Wykonanie i zamontowanie witaczy Gmina Rajgród zleciła firmie P. W. „Profill” Jacek Twardowski z Szubina.
Witacze, jak przyjęło się nazywać konstrukcje ustawiane przy drogach wjazdowych i wyjazdowych do miejscowości, mają za zadanie efektywnie powitać gości, zachęcić do odwiedzenia miejscowości, do inwestowania w niej. Stanowią również swoiste źródło informacji turystycznej wskazując ciekawe rekreacyjno-wypoczynkowe miejsca.

W ramach operacji opracowano również mapę turystyczną gminy Rajgród. Wykonanie mapy zlecono Aleksandrze Wilczyńskiej-Zgoda z Lublina. W zakres zamówienia wchodziło opracowanie oraz publikacja 1000 egzemplarzy mapy turystycznej obejmującej obszar gminy Rajgród oraz opracowanie mapy turystycznej – interaktywnej w JavaScript do umieszczenia na stronie internetowej Gminy Rajgród um.rajgrod.pl, z możliwością przeglądania i korzystania nie tylko na komputerze, ale także na tablecie i smatrfonie.
Na mapie zostały zaznaczone występujące na terenie gminy atrakcje turystyczne, m.in. zabytkowe kościoły, parki, cmentarze, obiekty infrastruktury towarzyszącej turystyce tj., obiekty sportowe i rekreacyjne, parkingi itp. Mapa zawiera bazę noclegową i gastronomiczną, spis placówek edukacyjnych oraz informacje adresowe dotyczące funkcjonujących na terenie gminy instytucji, takich jak: Urząd Miejski w Rajgrodzie, Ośrodek Pomocy Społecznej, straż pożarna, poczta, ośrodek zdrowia i inne. Mapa zawiera także ogólną charakterystykę oraz opis najciekawszych i najcenniejszych obiektów stanowiących atrakcję turystyczną wraz z ich fotografiami.

Dzięki realizacji projektu, zarówno mieszkańcy, jak i turyści zyskają informacje o cennych i wartych obejrzenia zasobach stanowiących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze gminy Rajgród. Ciekawa i estetyczna forma przekazu informacji turystycznej może stać się bodźcem dla miłośników podróży na spędzenie wolnego czasu właśnie w gminie Rajgród. Opracowanie i wydanie map turystycznych obejmujących Gminę Rajgród niewątpliwie przyczyni się do jej promocji, wzmocnienia jej potencjału oraz uwydatnienia walorów. Mapy turystyczne ukażą najpiękniejsze i najciekawsze zakątki naszej gminy, jej walory turystyczne i rekreacyjne, co wpłynie na zwiększenie liczby odwiedzających turystów oraz przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Koszt realizacji inwestycji wyniósł 20 538,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 14 480,00 zł.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Mapy
Witacz
Witacz 2.

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka