1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Powstanie nowa ścieżka dydaktyczna w Rajgrodzie

Rajgród

Gmina Rajgród otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych”Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał Gminie Rajgród dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego na inwestycję polegającą na budowie ścieżki dydaktycznej obejmującej teren nadbrzeżny Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie: od nowo wybudowanej przystani wędkarskiej przy Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej do YC Arcus, dalej wokół Góry Zamkowej, aż do ujścia rzeki Jegrznia z Jeziora Rajgrodzkiego (przy ul. Piaski).


Dzięki położeniu w centrum Rajgrodu ścieżka będzie dobrze skomunikowana z głównymi drogami dojazdowymi oraz trasami pieszymi i rowerowymi, a dzięki otwarciu na jezioro w sposób naturalny będzie prezentować bogactwo obszaru chronionego krajobrazu „Pojezierze Rajgrodzkie”, w tym siedlisk i żerowisk dzikich ptaków, płazów, ryb i małych ssaków (wiele z tych zwierząt to gatunki chronione prawem krajowym oraz UE).


Na podstawie analizy najlepszego sposobu prezentacji bogatych wartości przyrodniczych, Gmina stworzyła spójną koncepcję około trzymetrowej ścieżki przyrodniczej, w określonych miejscach rozbudowanej o dodatkowe elementy. Będą to punkty edukacyjne, punkty cichej obserwacji, punkty słuchania przyrody, punkty obserwacji dalekiej, wieża widokowa na szczycie Góry Zamkowej, miejsce wodowania sprzętu pływającego, utwardzone dojścia łączące ścieżkę z głównymi ulicami miasta i inne.


Inwestycja realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, tj. Gmina wyłoni w drodze przetargu wykonawcę, którego zadaniem będzie sporządzenie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich wymaganych zgód, decyzji i zezwoleń a następnie  wykonanie robót budowlanych i montażowych.


Realizację projektu rozłożono na pięć lat wg następującego harmonogramu:

2019 r. – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego

2020 r. – opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszelkich zgód, zezwoleń, decyzji

2021 r. – wykonanie prac porządkowych oraz budowa ścieżki w rejonach przystani wędkarskiej i Góry Zamkowej

2022 r. – budowa ścieżki na odcinku wzdłuż zabudowy miejskiej, budowa schodów terenowych i wieży widokowej na Górze Zamkowej

2023 r. – budowa pomostów przybrzeżnych, utwardzonych dojść, montaż elementów małej architektury, lunet, tablic edukacyjnych, oświetlenia, monitoringu i innych.


Całkowity koszt zadania oszacowano na 9 201 169,35 zł, w tym dofinansowanie 7 640 214,19 zł.


Rola ścieżek dydaktycznych w edukacji jest ogromna, ponieważ umożliwia poznanie najciekawszych walorów przyrodniczych na danym terenie. Ścieżki uwrażliwiają na piękno przyrody, rozwijają i wzbogacają kulturę turystyczną.


W wyniku realizacji projektu polegającego na budowie infrastruktury chroniącej przyrodę, nastąpi wzrost atrakcyjności turystycznej Rajgrodu i całego regionu.

 

Lista_projektow_podlegajacych_ocenie_formalno_merytorycznej_Dzialanie_6_3.pdf


Zakres_inwestycji.pdf
Anna Drapczuk
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju
Urząd Miejski w Rajgrodzie

Poniżej wstępna koncepcja ścieżki i przykładowe rozwiązania projektowe:

punkt_edukacyjny.jpg
punkt_obserwacji_dalekiej.jpg
punkt_obserwacyjny.jpg
wieża_widokowa.jpg

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka