1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Rewitalizacja miejscowości Czarna Wieś poprzez remont chodników


W dniach 23 czerwca 2014 r. oraz 25 czerwca 2014 r. w szkołach z terenu gminy Rajgród odbyły się zajęcia promocyjne dla uczniów klas 0-VI. Spotkania były możliwe dzięki realizacji projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Czarna Wieś poprzez remont chodników”, na który Gmina Rajgród pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Jednym z działań w zakresie promocji w ramach ww. projektu jest przeprowadzenie zajęć promocyjnych przez policjantów z Posterunku Policji w Rajgrodzie. Każdy uczeń uczestniczący w zajęciach otrzymał zestaw składający się z zawieszki odblaskowej miękkiej, samozaciskowej opaski oraz smyczy odblaskowej, a także ulotki zawierającej informacje o realizowanej operacji oraz obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Podczas zajęć promocyjnych uczniowie, oprócz informacji o projekcie i dofinansowaniu ze środków PO RYBY 2007-2013, pozyskali wiedzę z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Policjanci przypomnieli uczniom jak należy zachowywać się na drodze, czego unikać i w jaki sposób zwiększyć swoje bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły. Nieodzownym elementem spotkania było uświadomienie uczniom, jak ogromne znaczenie dla widoczności na drodze ma noszenie elementów odblaskowych, które niejednokrotnie mogą uratować życie.
Wzrost bezpieczeństwa jest istotnym celem projektu, gdyż turystyczna miejscowość Czarna Wieś jest, zwłaszcza w okresie letnim, odwiedzana przez znaczną ilość gości z całej Polski. Wyremontowanym chodnikiem niezmotoryzowani turyści oraz mieszkańcy będą mogli bezpiecznie dostać się na plażę położoną w centrum wsi. Realizacja projektu ułatwi wszystkim dostęp do znajdujących się w Czarnej Wsi obiektów sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych (ośrodek wczasowy, punkty gastronomiczne, obiekt sakralny).

Szkoły uczestniczące w projekcie: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie, Szkoła Podstawowa w Rydzewie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach, Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie.

Serdeczne podziękowania kierujemy do dyrektorów oraz nauczycieli ww. placówek za pomoc w sprawnej organizacji zajęć promocyjnych. Szczególne podziękowania za współpracę przy realizacji projektu w zakresie przeprowadzenia spotkań z uczniami szkół podstawowych składamy Panu Jerzemu Rydzewskiemu oraz Panu Tomaszowi Pawlaczyk – policjantom z Posterunku Policji w Rajgrodzie. Panowie w przystępny i ciekawy sposób przekazali uczniom wiedzę z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego przez pryzmat zbliżających się wakacji.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: wrzesień 2014 r.


Zakończyła się realizacja inwestycji pn. Rewitalizacja miejscowości Czarna Wieś poprzez remont chodników


W dniu 29.08.2014 r. podpisany został protokół odbioru końcowego robót polegających na remoncie chodników na drodze gminnej w miejscowości Czarna Wieś w ramach operacji pn. „Rewitalizacja miejscowości Czarna Wieś poprzez remont chodników”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

W ramach operacji wyremontowano chodniki znajdujące się po prawej stronie drogi gminnej nr 129556B – w geodezyjnym pasie drogowym na działce nr ewid. 171 położonej w miejscowości Czarna Wieś, gm. Rajgród. Wyłoniony w drodze zapytania ofertowego wykonawca - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe RAV-BUD Rafał Dzitkowski, wyremontował ok. 400 m chodnika o szerokości 1,2 m z kostki brukowej. Nad przebiegiem robót budowlanych czuwał inspektor nadzoru inwestorskiego.


Dzięki realizacji inwestycji poprawiła się estetyka przestrzeni publicznej miejscowości Czarna Wieś. Ponadto podniesiona została atrakcyjność turystyczna gminy Rajgród, poprawiła się jakość życia oraz bezpieczeństwo mieszkańców i turystów. Realizacja projektu ułatwiła mieszkańcom oraz turystom korzystanie z położonych w centrum wsi obiektów sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych (plaża, obiekt sakralny, ośrodek wczasowy, punkty gastronomiczne).

Łączny koszt realizacji inwestycji wyniósł ok. 72 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego ok. 50 tys. zł.

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka