1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rajgród


Zakończyła się realizacja operacji pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rajgród. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.


Dzięki zrealizowanej inwestycji, 30 gospodarstw domowych z miejscowości: Ciszewo, Czarna Wieś, Kuligi, Orzechówka, Rajgród, Rybczyzna, Skrodzkie, Woźnawieś na terenie gminy Rajgród, zyskało przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków. Warunkiem budowy POŚ było położenie działek, na których miały być wybudowane oczyszczalnie ścieków, na obszarze, na którym występują szczególne formy ochrony przyrody, w tym Natura 2000. W przypadku projektu realizowanego na terenie gminy Rajgród, działki położone musiały być na Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza Rajgrodzkiego lub Natury 2000 (PLB 200006 i PLH 200008).


Celem operacji jest ochrona środowiska przyrodniczego oraz zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000 na terenie gminy Rajgród poprzez ograniczenie niekontrolowanego zrzutu nieoczyszczonych ścieków do ziemi i wód.


Wszelkie działania w zakresie przedsięwzięcia zostały zaplanowane i wykonane tak, by służyły zachowaniu równowagi środowiskowej na obszarze jego lokalizacji.


Łączny koszt realizacji inwestycji wyniósł ok. 370 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego ok. 253 tys. zł.

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka