1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Remont obiektu sakralnego w Czarnej Wsi


Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Gmina Rajgród rozpoczęła realizację inwestycji pn.: „Remont obiektu sakralnego w Czarnej Wsi”.

2 lutego 2011 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z Firmą Handlowo – Usługową Krystian Jacek Stasiewicz z Ełku, następnie 11.02.2011 r. przekazano wyłonionej firmie teren robót.

Zakres rzeczowy robót budowlanych w ramach inwestycji obejmuje:
a) roboty zewnętrzne:
- rozbiórkę istniejącej konstrukcji dachowej wraz z pokryciem,
- demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie nowej konstrukcji dachowej wraz z pokryciem,
- montaż rynien i rur spustowych,
- montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej (wykonanej na zamówienie),
- otynkowanie ścian zewnętrznych tynkiem wapiennym,
- malowanie ścian zewnętrznych,
- wykonanie okładziny granitowej na posadzce wiatrołapu, schodach i parapetach zewnętrznych,
- oczyszczenie podmurówki betonowej i impregnacja preparatem do betonu;
b) roboty wewnętrzne:
- odbicie zniszczonych istniejących tynków wewnętrznych,
- docieplenie dachu, podbicie płytą OSB, otynkowanie,
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej,
- wykonanie nowych tynków,
- wykonanie podłogi drewnianej,
- malowanie;
Firma, która zajmuje się remontem kapliczki w Czarnej Wsi, ma czas na wykonanie inwestycji do dnia 31 maja 2011 r.
Koszt wykonania remontu kapliczki w Czarnej Wsi wynosi ok. 32 000 zł

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka