1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Modernizacja drogi w Pieńczykowie


"Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pieńczykowie"


Modernizacja drogi dotyczy odcinka w km 0+230 ÷ 0+740 (510 m) i obejmuje odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, mechaniczne ścinanie krzewów - 25 szt., mechaniczne usunięcie humusu, wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie warstwy jezdnej nawierzchni z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (warstwa górna o grubości 12 cm w km 0+245 ÷ 0+735, warstwa górna o grubości 16 cm w km 0+230 ÷ 0+245; 0+735 ÷ 0+740, warstwa dolna o grubości 15 cm w km 0+245 ÷ 0+735), wykonanie 3 zjazdów na drogi polne i 3 zjazdów na pola.


Modernizacja drogi dojazdowej nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko naturalne, ani na zmianę stosunków wodnych. Wykonanie nawierzchni żwirowej znacznie poprawi dojazd do gruntów rolnych, szczególnie w okresie wiosennym. Poprawie ulegnie również odwodnienie jezdni.


Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina Rajgród pozyskała dotację ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.


Inwestycja została zakończona 23 października 2009 r.


Koszt całkowity inwestycji wyniósł ok. 65 000 zł.

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka