1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Ciąg pieszo - jezdny w Rajgrodzie


"Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami małej architektury i urządzenie zieleni niskiej w mieście Rajgród"


Inwestycja dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.


Inwestycja składa się z czterech części:


a) zadanie A (branża drogowa):
wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego, przeznaczonego dla ruchu pieszych i rowerów dł. 804,95m, wykonanie punktu „widokowego” i punktu „kąpielisko”, wykonanie schodów terenowych, wykonanie czterech sięgaczy (połączeń ciągu z istniejącym układem chodników), humusowanie skarp z obsianiem trawą, ustawienie słupków blokujących ruch pojazdów.
Powierzchnia ciągu - 2380,54 m2;
Powierzchnia sięgaczy - 442,24 m2;
Powierzchnia utwardzonych punktów widokowych - 477,76 m2;
Schody terenowe - 34,98 m2.


b) zadanie B (branża elektryczna):
Wykonanie oświetlenia parkowego wraz z budową linii kablowej NN do zasilania lamp i zamontowaniem szafki oświetleniowej. Długość projektowanej linii kablowej NN ok. 976,00 mb. Lampy parkowe 22 szt. o wysokości 3,7 m z podwójnym wysięgnikiem z kloszami typu kula.


c) zadanie C (zieleń):
Urządzenie zieleni niskiej w dwóch miejscach ciągu – przy punkcie „widokowym” i przy punkcie „kąpielisko”. Zamówienie obejmuje nasadzenia drzewami, krzewami i bylinami wieloletnimi, ściółkowanie miejsc nasadzeń korą oraz wykonanie obrzeży i obwódek z kostki brukowej (100 mb).


d) zadanie D (mała architektura):
Dostawa i montaż obiektów małej architektury: tj.:
Ławka parkowa - 14 szt.;
Kosz na śmieci z blachy stalowej - 17 szt.;
Stojak na rowery (na 5 rowerów) - 2 szt.;
Tablica informacyjna - 1 szt.;
Stała barierka ochronna stalowa - 225,00 mb.


Przedmiotem inwestycji jest ciąg pieszo-jezdny o szerokości 3 m, infrastruktura techniczna niezbędna do funkcjonowania obiektu (linia kablowa nn do zasilania lamp parkowych), obiekty małej architektury oraz urządzenie zieleni niskiej. Inwestycja obejmuje działki nr ewid. 838/2, 837/2, 762/2, 1514, 763/2, 747/11, 775, 769/2, 1516, 765/2, 1607/2, 1608/2, 1600, 1607/1 położone w mieście Rajgród.


Planowana inwestycja przebiegać będzie wzdłuż Jeziora Rajgrodzkiego. Dodatkową atrakcją turystyczną może być fakt widoku bezpośrednio z ciągu pieszo-jezdnego na zabytkowe grodzisko zwane Górą Zamkową. Projektowany ciąg pieszo - jezdny od strony wschodniej połączy się z ul. 1-go Maja od strony zachodniej z ul. Stanki. Na całym odcinku obowiązywać będzie zakaz ruchu pojazdów (samochodów).


Ciąg pieszo-jezdny projektuje się wraz z urządzeniami małej architektury takimi jak: ławki (14 szt.), kosze na śmieci (17 szt.), barierki ochronne (w miejscach dużych różnic terenu ze skarpami) - długość stałych barierek ochronnych: 225 mb oraz stojaki na rowery (2 szt.) i tablica informacyjna (1 szt.). Wzdłuż ścieżki zaprojektowano lampy parkowe (22 szt.), które umożliwią korzystanie z obiektu także po zmroku. Lampy te podobne będą do istniejących w ul. 1-go Maja. Będą miały wysokość 3,7 m z podwójnym kloszem w kształcie kuli. Lampy zlokalizowano przede wszystkim przy ławkach parkowych, ale również na dłuższych odcinkach, gdzie tych ławek nie będzie. W zakres inwestycji wchodzi także urządzenie zieleni niskiej w dwóch miejscach - przy punkcie widokowym (we wschodniej części ciągu pieszo-jezdnego) oraz przy punkcie kąpielisko (w środkowej części ciągu pieszo-jezdnego). W ramach realizacji inwestycji planuje się posadzić krzewy ozdobne liściaste, drzewa liściaste oraz byliny wieloletnie. Ciąg pieszo-jezdny stanowić będzie połączenie ścieżki rowerowej i szlaku pieszego (części spacerowej). Nawierzchnia ciągu zostanie wykonana z kostki betonowej typu "cegła" w kolorze szarym. Po środku ciągu pieszo-jezdnego zostanie ułożony pas o szerokości 2 kostek w kolorze brązowym. Ma to na celu rozgraniczenie części spacerowej od części dla rowerów.


W najwyższym miejscu ciągu pieszo-jezdnego zaprojektowano punkt widokowy, natomiast w miejscu istniejącego dzikiego kąpieliska zlokalizowano "punkt kąpielisko", czyli rozszerzenie ciągu pieszo-jezdnego.


Dodatkowo zaprojektowane zostały 3 włączenia do istniejącego układu chodników w okolicach zabudowy jednorodzinnej (przy ul. Jaćwieskiej) oraz w okolicy istniejącego Gimnazjum (przy nowo wybudowanym boisku sportowym).


Celem projektu jest rozwój turystyki w atrakcyjnie położonym mieście Rajgród. Zaspokojone zostaną potrzeby turystów, ale również i mieszkańców w zakresie turystyki, ponieważ inwestycja pozwoli w wygodny sposób korzystać z uroków atrakcyjnych turystycznie okolic Jeziora Rajgrodzkiego.


Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji:
a) zadanie A (branża drogowa) – 30.10.2009 r.
b) zadanie B (branża elektryczna) – 30.10.2009 r.
c) zadanie C (zieleń) – 09.11.2009 r.
d) zadanie D (mała architektura) – 09.11.2009 r.


Koszt całkowity inwestycji wyniósł ok. 515 000 zł.

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka