1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Czarna Wieś

plaża Czarna Wieś

Nad brzegiem Jeziora Rajgrodzkiego w miejscowości Czarna Wieś, Gmina Rajgród realizuje projekt polegający na utworzeniu miejsca do wypoczynku i rekreacji.


Na działce gminnej, w sąsiedztwie pomostu pływającego wybudowanego w 2018 roku, powstaną: wiata grillowa, wiata rekreacyjna, przebieralnia i osłonięte miejsce przeznaczone na ustawienie przenośnych toalet.

Dnia 22 kwietnia br. pomiędzy Gminą a firmą Ricoland-Dom z Suwałk zawarta została umowa na wykonanie zadania. Zgodnie ze złożoną ofertą, wykonawca w terminie do 8 czerwca br. zrealizuje projekt za cenę brutto 67 527,00 zł.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” 2014-2020.

Dofinansowanie w wysokości 67 % kosztów kwalifikowalnych wyniesie 45 243,00 zł.

Wkład finansowy Gminy Rajgród wyniesie 22 284,00 zł.

logotypy.png


Anna Drapczuk
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju
Urząd Miejski w Rajgrodzie

Miejsce pod przebieralnię i toalety_1024.jpg
Miejsce pod wiatę grillową i rekreacyjną_1024.jpg

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka