1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Dwie umowy na budowę sieci wodociągowej

rury wodociągowe

Gmina Rajgród realizuje ostatni etap trzyletniego projektu z zakresu gospodarki wodno-ściekowej pt. „Przebudowa ujęcia wody w Rajgrodzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród”


współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej ze środków PROW na lata 2014-2020

Dnia 30 stycznia br. zawarliśmy dwie umowy na budowę sieci wodociągowej na terenie naszej gminy, tj. w miejscowościach Czarna Wieś i Rybczyzna. W Czarnej Wsi trwają prace nad budową wodociągu biegnącego wzdłuż drogi powiatowej Tama-Ełk: od skrzyżowania z drogą na Kosiły do granicy z Gminą Prostki w Zawadach-Tworkach. Długość odcinka wynosi ok. 2 466 m.

W Rybczyźnie zwodociągowane zostanie osiedle domków letniskowych, m.in. ulice Wspólna, Olchowa, Cicha, Słoneczna, Jeziorna, Deszczowa, Pogodna. Długość odcinka: ok. 1 570 m.

Wykonawcą odpowiedzialnym za realizację obu inwestycji jest Dariusz Nalewajk z Ostrołęki.

Wartość umowna robót wynosi łącznie: 674 562,63 zł, w tym dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 wynosi blisko 350 tys. złotych.

Prace nad budową wodociągów powinny zakończyć się w maju br.

W ramach projektu pt. „Przebudowa ujęcia wody w Rajgrodzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród” w 2018 roku przebudowaliśmy studnie głębinowe w ujęciu wody Podchoinki, wybudowaliśmy nowy zbiornik na wodę uzdatnioną, zamontowaliśmy dodatkowy filtr w budynku Stacji Uzdatniania Wody oraz wybudowaliśmy 1321 metrów wodociągu w rejonie Podchoinek. Natomiast w 2019 roku wybudowaliśmy 66 przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych. Łączna wartość inwestycji zrealizowanych w latach ubiegłych w ramach przedmiotowej operacji wyniosła ok. 2,13 mln złotych, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej ok. 1,1 mln złotych.


Anna Drapczuk
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju
Urząd Miejski w Rajgrodzie

Wodociag - foto 1.jpg
Wodociag - foto 2.jpg
Wodociag - foto 3.jpg
Wodociag - foto 4.jpg

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka