1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Przebudowa ujęcia wody w Rajgrodzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród

Dnia 23 czerwca 2020 r. Gmina Rajgród zakończyła realizację trzyletniej operacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej


Dnia 23 czerwca 2020 r. Gmina Rajgród zakończyła realizację trzyletniej operacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej pt. „Przebudowa ujęcia wody w Rajgrodzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród”, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej ze środków PROW na lata 2014-2020.

W ramach operacji w latach 2018 – 2020 udało się zrealizować siedem zadań:

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rybczyzna o długości 1 575 m,

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarna Wieś o długości 2 480 m,

Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie – Podchoinki o długości 877 m,

Przebudowa studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki,

Budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody,

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród w ilości 66 sztuk,

Wyposażenie SUW w Rajgrodzie o dodatkowy filtr

Łączna kwota kosztów całkowitych zadań zrealizowanych w ramach operacji wyniosła 2 793 060,39 zł złotych, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW  1 455 828,00 złotych.


Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka