1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

187,6 tys. zł na budowę instalacji fotowoltaicznej przy SUW

panele fotowoltaiczne

Dnia 2 marca 2020 r. Burmistrz Rajgrodu podpisał umowę o dofinansowanie projektu pt. „Instalacja OZE na terenie przyległym do stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie”.


Inwestycja będzie polegała na montażu naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,59 kW, wytwarzającej energię elektryczną na potrzeby ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie.

Dofinansowanie w kwocie 187 689,60 zł pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) w ramach Osi V: Gospodarka niskoemisyjna, działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Koszt całkowity inwestycji oszacowano na 288 572,76 zł.

Ukończenie budowy i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej zaplanowano na trzeci kwartał 2020 roku.

 

logotypy.png

Anna Drapczuk

Referat Inwestycji i Rozwoju
Rozpoczęto budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach zadania pn. „"Instalacja OZE na terenie przyległym do stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) w ramach: Osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Inwestycja z znacznym stopniu przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego, oraz do zmniejszenia kosztów utrzymania budynków stacji uzdatniania wody poprzez zastąpienie dotychczasowych konwencjonalnych źródeł energii przez instalację OZE.
Dnia 30 czerwca 2020 r. zakończyliśmy realizację zadania pn. „"Instalacja OZE na terenie przyległym do stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie".

Inwestycja polegała na montażu naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,59 kW, wytwarzającej energię elektryczną na potrzeby ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie.

Strategicznym celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego (powietrza) na terenie gminy, poprzez rozwój wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Wykonana w ramach projektu instalacja OZE przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń powietrza poprzez m in. zmniejszenie emisji CO2.

Wartość instalacji fotowoltaicznej wynosi 193 887,42 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 126 105,64 zł, które pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) w ramach Osi V: Gospodarka niskoemisyjna, działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.


OZE_SUW_x640.jpg

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka