1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza

Dnia 22 kwietnia 2021 roku Burmistrz Rajgrodu - Ireneusz Gliniecki wraz ze Skarbnikiem Gminy – Joanna Andruk podpisali umowę o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza.


Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki dofinansowaniu na operacje typu „Gospodarka wodno–ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”/poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Celem operacji jest wzrost dostępności do nowoczesnej infrastruktury komunalnej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Biebrza.

Wniosek o przyznanie pomocy na przedmiotowe zadanie Gmina Rajgród złożyła w Urzędzie Marszałkowskim 30 września 2020 roku. Z uwagi na ograniczone środki finansowe w podlaskim Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz trwające procedury weryfikacyjne, informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gmina otrzymała dopiero 31 marca br.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1,2 km, która ma zastąpić stary rurociąg. Wartość inwestycji szacuje się na 961 813,59 zł, w tym dofinansowanie 497 572 z, tj. 63,63 %.


 

Anna Drapczuk

Referat Inwestycji i Rozwoju


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka