1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza

tablica informacyjna

Dnia 05 listopada 2021 roku zakończono realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach w ramach PROW na lata 2014-2020.


Operacja miała na celu wzrost dostępności do nowoczesnej infrastruktury komunalnej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Biebrza i współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

W ramach przedsięwzięcia zbudowano nową sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1,200 km, która zastąpiła stary rurociąg. Dzięki realizacji zadania wzrosła dostępność do nowoczesnej infrastruktury komunalnej w miejscowości Biebrza. Inwestycja wpłynęła znacząco na poprawę dostępności obszaru oraz podniosła jego konkurencyjność gospodarczą. Zadanie zapewniło mieszkańcom Gminy Rajgród, a w szczególności mieszkańcom Biebrzy odpowiednie warunki sanitarne poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnym. 

 

Całkowity koszt operacji wyniósł 973 261,31 zł brutto,

w tym dofinansowanie z PROW 2014-2020 w wysokości 475 931,00 zł brutto.

 

Żaneta Chylińska

Referat Inwestycji i Rozwoju

Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie

Tablica01.jpg
Tablica02.jpg

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka