1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Rządowy Fundusz Polski Ład - podpisanie umów

bon - Polski Ład

Podpisanie umów z wykonawcami zadania pn.: „Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rajgród” dofinansowanego ze środków „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.


Dnia 08 czerwca 2022 r. na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie podpisane zostały 2 umowy dotyczące realizacji inwestycji pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rajgród” objętej dofinansowaniem ze środków „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

Umowy zawarte zostały pomiędzy Gminą Rajgród, reprezentowaną przez Ireneusza Glinieckiego – Burmistrza Rajgrodu przy kontrasygnacie Joanny Andruk – Skarbnika, a Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym „UNIDROG” Sp. z o. o. – Liderem konsorcjum, reprezentowanym przez Adama Kulikowskiego – Prezesa Zarządu oraz Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „UNIROL” Dorota Kuligowska – Partnerem konsorcjum – w części 1 oraz Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym „UNIDROG” Sp. z o. o., reprezentowanym przez Adama Kulikowskiego – Prezesa Zarządu oraz Dorotę Kulikowską – Zastępcę Prezesa Zarządu – w części 2.

W ramach części 1 zadania wykonawca, przebuduje drogę gminną publiczną w Czarnej Wsi o długości 1,1 km oraz drogę dojazdową do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie o dł. 0,2 km. Termin realizacji inwestycji wynosi do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Natomiast w ramach części 2 w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowane zostaną: ul. Stanki w Rajgrodzie o dł. 0,15 km, droga gminna publiczna Rydzewo-Kosówka o dł. 2,9 km oraz droga gminna publiczna Pieńczykowo-Bełda o dł. 2,6 km. Zadanie w tej części obejmuje swym zakresem m. in.: wykonanie (dla każdego z odcinków dróg): projektu budowlanego, uzyskanie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykonanie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów oraz innych dokumentów i opracowań niezbędnych do realizacji inwestycji, a następnie realizację zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową dla całości inwestycji. Termin wykonania zadania wynosi do 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Realizacja inwestycji zapewni spójność sieci dróg na obszarze województwa, w tym gminy Rajgród, połączy tereny wiejskie z większymi ośrodkami administracyjnymi i kulturalnymi oraz poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Wartość całej inwestycji wynosi: 11 007 471,47 zł brutto

W tym dofinansowanie w kwocie: 8 265 000,00 zł brutto

Gmina_Rajgrod.jpg
Podpisanie umów - fot 1.jpg
Podpisanie umów - fot 2.jpg
Podpisanie umów - fot 3.jpg

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka