1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Wykonanie i montaż wiaty turystycznej wraz z wyposażeniem w miejscowości Pieńczykówek

altana

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlak Tatarski” realizują projekt współpracy pn.: „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia” akr. „R-kLPP”
logotypy.jpg

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności obszarów LGD poprzez utworzenie infrastruktury oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców terenów realizacji LSR na temat rozwoju obszarów i promocji produktu lokalnego. Okres realizacji projektu: luty 2022 r. – październik 2022 r.

Zakres realizowanej operacji po stronie LGD BDN obejmie m.in. wykonanie 8 wiat turystycznych z wyposażeniem, opracowanie innowacyjnej gry „dobble”, organizację pikniku „Smak na produkt i kulturę” oraz konferencję podsumowującą projekt. W ramach dofinansowania w maju 2022 r. na terenie Gminy Rajgród, w miejscu spotkań w Pieńczykówku powstała drewniana wiata turystyczna wyposażona w 2 masywne drewniane stoły, 4 ławy do siedzenia oraz obudowę kosza na śmieci. Dzięki realizacji inwestycji rozszerzyła się możliwości spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu przez mieszkańców i turystów oraz zwiększyła się atrakcyjność turystyczna obszaru gminy Rajgród.

Projekt współpracy będzie realizowany w ukierunkowaniu na: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości, wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości.

Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych:  380 732,00 zł
Udział Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury: 274 660,00 zł

 

Żaneta Chylińska
Referat Inwestycji i Rozwoju
Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie

Altana - foto 1.jpg
Altana - foto 2.jpg
Altana - foto 3.jpg
Altana - foto 4.jpg
Altana - foto 5.jpg

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka