1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Przebudowa ul. 1 Maja w Rajgrodzie

Tablica

W dniu 18 listopada 2022 r. zakończona została inwestycja pn.: „Przebudowa ul. 1 Maja w Rajgrodzie” zrealizowana na podstawie „Umowy o dofinansowanie zadania jednorocznego realizowanego w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” z dnia 01 września 2022 r.


Inwestycję wykonała firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa wyłoniona w postępowaniu przetargowym, z którą Gmina Rajgród zawarła umowę na realizację 18 lipca 2022 r.

 

Przebudowa ulicy polegała na rozbiórce elementów dróg, usunięciu humusu, wykonaniu robót ziemnych, studni rewizyjnej, dwóch studzienek ściekowych wraz z przykanalikami, podbudowy z kruszywa łamanego, podbudowy z chudego betonu na poszerzeniu jezdni, frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, ułożeniu dwóch warstw jezdni z betonu asfaltowego na odcinku 148 m, wykonaniu z kostki brukowej przejścia wyniesionego, ułożeniu chodnika, nawierzchni na zjazdach, zatoki postojowej z miejscami postojowymi (w tym jednym dla osób niepełnosprawnych) oraz kompleksowego oznakowania drogi.

 

Wartość inwestycji wyniosła: 381 655,09 zł brutto,

w tym dofinansowanie z RFRD w kwocie: 118 484,50 zł brutto.

 

 

Paulina Maślińska

Referat Inwestycji i Rozwoju

Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie

00_glowne.jpg
01_po-002.jpg
02_po-003.jpg
03_po-004.jpg
04_przed-005.jpg
05_przed-006.jpg

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka