1_4_20232_4_20233_4_20234_4_20236_4_2023
Urząd miejski w Rajgrodzie, herb
A A A
BIP  
Urząd miejski w Rajgrodzie, napis
Rajgród - tam gdzie raj na ziemi, logo

Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rajgród - Część 1

plansza Polski Ład

Dnia 28 listopada 2022 r. nastąpił odbiór inwestycji pn.: „Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rajgród” Część 1


- „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129556B w Czarnej Wsi” oraz „Przebudowa działek o nr geodezyjnych 904/1 i 905/1 i 906/1 użytkowanych jako droga dojazdowa do ZGKiM w Rajgrodzie” dofinansowanej ze środków „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

 

Wykonawcą robót było konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o. o. – Lider konsorcjum oraz Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „UNIROL” Dorota Kulikowska – Partner konsorcjum. Prawidłową realizację zadania nadzorował inspektor nadzoru inwestorskiego Pan Piotr Horosz z Sokółki.

 

W ramach zadania przebudowana została droga gminna publiczna w Czarnej Wsi o długości 1,1 km oraz droga dojazdowa do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie o długości 0,2 km. Dzięki realizacji inwestycji wzrosła spójność sieci dróg na obszarze województwa, w tym gminy Rajgród oraz poprawiło się bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 041 992,21 zł brutto,

w tym dofinansowanie w kwocie 1 530 473,16 zł brutto.

 

Izabela Gajko

Referat Inwestycji i Rozwoju

Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie

00_glowne-001.jpg
01_po.jpg
02_po.jpg
03_przed.jpg
04_po.jpg
05_po.jpg
06_po.jpg
07_przed.jpg

Zadaj pytanie burmistrzowi.

NAPISZ


Zobacz o co pytają inni
BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SKRZYNKA

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

ORZEŁ

MONITOR POLSKI

ORZEŁ

DZIENNIK USTAW

W LEWO
https://ycarcus.pl/
www.rajgrod.pl
Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród
https://lgd-bdn.pl
https://rpo.wrotapodlasia.pl
W PRAWO
Panel facebooka